Dashboard

Riktlinjer

Ämnesriktlinjer

Innehållet i pressmeddelandet måste vara lämpligt för en allmän publik i alla åldrar.

Följande är inte tillåtet:

Viktigt:
Om du skickar ett pressmeddelande som bryter mot våra ämnesriktlinjer kommer ditt pressmeddelande med största sannolikhet att avvisas av vår personal och/eller partners och du kommer inte att ha rätt till återbetalning. Detta är ett slöseri med pengar för dig, för oss och påverkar vårt rykte negativt, så låt oss hålla oss borta från dessa ämnen. PR Distribution förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa och/eller ta bort innehåll som bryter mot våra ämnesriktlinjer. Du får inte lägga fram några bevis för att motbevisa PR Distributions beslut. PR Distributions beslut är slutgiltigt och ska inte kunna granskas av någon myndighet, administrativt organ eller annan domstol. Genom att skicka in innehåll till PR Distribution erkänner och samtycker du till att PR Distribution är sista ordet för allt innehåll som skickas in och ska tillåtas att avvisa eller ta bort ditt innehåll för brott mot dessa ämnesriktlinjer. PR Distrubution förbehåller sig också rätten att ändra dessa ämnesriktlinjer som den finner lämpligt och kan avvisa eller ta bort innehåll som bryter mot andra moraliska eller etiska riktlinjer, som inte visas i dessa ämnesriktlinjer. Inget i detta

Följande ämnen är tillåtna men kommer att ha begränsad spridning eftersom vissa medier inom vår distribution inte tillåter det:

Riktlinjer för rubriker

RIKTLINJER FÖR IMMATERIELLA EGENSKAPER

Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftningen skyddar en individs eller enhets immateriella rättigheter ("immateriella rättigheter"). Upphovsrätt är skydd som ges till originalverk av författarskap; detta inkluderar saker som bilder, skrivna verk etc. Varumärken skyddar varumärken, slogans och logotyper. Immateriell egendom som ägs av en annan person eller enhet kan endast användas med deras uttryckliga skriftliga tillstånd. Det finns allvarliga potentiella konsekvenser av att använda, utan tillstånd, annans immateriella rättigheter.

Vi tillåter inte immateriella intrång av något slag och råder dig att se till att allt innehåll som du skickar till PR Distribution inte innehåller någon annans immateriella rättigheter. PR-distribution krävs inte och säkerställer inte att innehållet som du skickar in inte gör intrång i någon annans immateriella rättigheter. Plikten och skyldigheten att göra det är enbart din. PR Distribution kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för intrång i immateriella rättigheter, inte heller kommer din användning via en internetleverantör att minska ditt ansvar eller ansvar. Innan du skickar in något innehåll till PR Distribution uppmuntrar vi dig att söka i onlinekatalogen för Library of Congress för eventuella upphovsrättsintrång på https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First, och United State Patent and Trademark Offices onlinedatabas för möjliga varumärkesintrång på https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database. Om du har tagit bilder från Google eller annan sökmotor är det mer troligt att dessa bilder inte är dina att använda. Det finns en uppsjö av upphovsrättsfria webbplatser på internet och vi uppmuntrar dig att använda dessa webbplatser i händelse av att du tror att en bild kanske inte är din att använda.

Intrång i immateriella rättigheter tas på största allvar och vi kommer att ställa oss på den person eller enhet som påstår intrång vid meddelande om ett sådant intrång. PR Distribution är inte en rättslig, skiljedoms- eller medlingstjänst och kommer inte att besluta om tillåtligheten för användning av någon immateriell egendom. Om något innehåll tas bort som ett resultat av påstått intrång i immateriella rättigheter, kommer PR Distribution inte att publicera något sådant innehåll om inte en domstol med behörig jurisdiktion slår fast att det inte finns något sådant intrång, att den immateriella egendomen inte kan skyddas eller är fri att använda av andra. Om du har anklagats för intrång i upphovsrätten rekommenderar vi att du hanterar en sådan tvist direkt med anklagaren.

Om du vill veta mer om upphovsrätt, vänligen besök https://www.copyright.gov/. Om du vill veta mer om varumärken, vänligen besök https://www.uspto.gov/trademark.

Riktlinjer för pressmeddelande

Exempel på dåliga rubriker

Följande är rubriker som skickades in och avvisades.

För exempel på riktiga rubriker kan du besöka vår Pressmeddelanden för att få idéer från pressmeddelanden som har skickats in framgångsrikt.

Viktigt: Om ett pressmeddelande med en dåligt konstruerad rubrik skickas förbehåller sig vår redaktion rätten att skriva om rubriken.